Tájékoztatás

Tisztelt bükkaranyosi Lakosok!

Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletet alkotott a a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről.

A rendeletben olyan kirívóan közösségellenes magatartások szerepelnek, amelyek szabályozására, illetve szankcionálására magasabb szintű jogszabályban nem került sor,

de a lakosság által elvárt, korábban is érvényesülő, az együttélést elősegítő szabályok, és azok megsértése esetén szankció (pénzbírság) alkalmazható.

A rendeletben szereplő legfontosabb közösségi együttélési szabályok:

– ingatlanok rendben- és tisztán tartása, gyommentesítése,
– közterület-használat szabályai,
– zajt keltő magatartások,
– ingatlan határait körülvevő tisztán tartási sáv rendben tartása,
– állattartással kapcsolatos magatartások,
– közterületen történő szeszesital fogyasztás.

A rendelet 2023. április 27. napján lép hatályba, szövege megtalálható a www.bukkaranyos.hu, valamint az or.njt.hu honlapokon.

Dr.Tóth Tibor
aljegyző