ÓVODAI BEIRATKOZÁS

BÖLCSŐDEI ELŐJEGYZÉS

 

Tisztelt Szülők!

Ez úton értesítjük Önöket a  2020/2021. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás és bölcsődei előjegyzés időpontjáról és módjáról:

A Koronavírus járvány okozta helyzetre való tekintettel, valamint a vonatkozó EMMI határozatnak megfelelően óvodánk – mint kötelező felvételt biztosító óvoda – megkapja  a körzetünkben lakóhellyel rendelkező gyermekek beiratkozáshoz szükséges adatait tartalmazó listát, és ez alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket.

Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesítjük a szülőket valamint bejelentjük azt  a KIR személyi nyilvántartásába.

Terveink szerint 2020. szeptember 1-én megnyitjuk bölcsődénket is. A bölcsődei férőhelyek számát figyelembe véve, előjegyzésbe vesszük azokat a gyerekeket, akiknek ebben a nevelési évben kérik ellátását. Amennyiben bölcsődénk valamilyen előre nem látható oknál fogva szeptember 1-én még nem tud megnyitni, a gyermekek ellátását – a bölcsőde nyitásáig –  az óvoda épületben biztosítjuk

 

Kérem, hogy az óvodai beiratkozással és a bölcsődei előjegyzéssel kapcsolatban

  1. 04. 14 – 17-ig 1000 – 1600– óra között keressenek telefonon a 70/ 932 7366-os telefonszámon.

 

Bükkaranyos, 2020.04.01.

Fábián Szilárdné Érsok Anita

óvodavezető