Megkezdődtek az árvízvédelmi munkálatok

Bükkaranyos Község Önkormányzata mintegy 60 millió Forint támogatást nyert a Kulcsárvölgyi patak medrének szabályozására, árvízvédelmi munkák elvégzésére. A támogatásból a középső híd és a szabadidőpark végén található gyaloghíd közötti 915 fm hosszú szakaszon zajlanak tisztítási, helyreállítási és építési munkálatok. A mederbe benőtt növényzet eltávolítása után a teljes szakasz kotrása, meder helyreállítása következik, majd a középső hídtól a szabadidőpark felé egy beton/gabion paplan burkolatot kap a meder, közel 400 fm hosszan. Az elektromos töltőállomás alatti területen, a patakban élő védett hal és hüllőfajok védelme érdekében, egy öko-tó kerül kialakításra.

Az építési munkálatok idejére a Báthori úti kis játszótér lezárásra került.  A játszótér teljes átalakítására korábban pályázatot nyújtott be önkormányzatunk, pozitív elbírálás esetén annak elkészítésére a patakszabályozási munkák elvégzését követően, jövő év tavaszán kerülhet sor.

A munkálatok megkezdése előtt, szeptember 20-án, pénteken egyeztető fórumot tartottak az érintett lakosok részére, ahol Nagy Lajos polgármester részletesen bemutatta az elvégzendő munkafolyamatokat, a vonatkozó jogszabályokat és a tervezett megvalósulási ütemtervet. A fórumon részt vettek a kivitelező cég szakemberei is, akikkel közvetlenül megbeszélhették a megjelentek az ingatlanjaikat érintő kérdéseket, problémákat. Szeptember 23-án az érintett hatóságok, a Bükki Nemzeti Park szakemberei és a közmű szolgáltatók bejárást tartottak a területen, ezt követően megkezdődhettek a kotrási/építési munkálatok, melyeket kedvező időjárás esetén a tervek szerint idén ősszel be is fejeznek. A pályázat véghatárideje 2020.06.30.