Közmeghallgatás

 

beszámoló a 2020. év munkájáról

Bükkaranyos

2020.12.12.

Tisztelt Bükkaranyosiak! Tisztelt Választók!

A COVID-19 koronavírus járvány elleni védekezés szabályai idén nem teszik lehetővé, hogy a megszokott formában tartsuk meg szokásos, év végi közmeghallgatásunkat, ahol minden évben beszámolok Önöknek az elvégzett munkákról, történésekről, eredményekről, és megbeszélhetjük az aktuális problémákat.

Engedjék meg, hogy az előírások betartásával most –rendhagyó módon – írásos formában tegyem ezt meg, természetesen ugyanilyen formában Önöknek is van lehetőségük kérdések feltevésére, véleményük elmondására.

 1. Új év, új testület

2019 év végén új Képviselő Testület került megválasztásra. Bízom benne, hogy az előző ciklusban/ciklusokban végzett munka elismerése volt az, hogy szinte a teljes előző testületet ismételten felhatalmazták az Önök képviseletére.

A képviselő testület tagjai:

 • Nagy Lajos – polgármester
 • Oczella Józsefné – alpolgármester
 • Bigus Árpádné – szociális bizottság vezetője, közbeszerzési bizottság tagja
 • Galuska Norbert – gazdasági bizottság vezetője, ügyrendi bizottság tagja
 • Kovács Lajos –ügyrendi bizottság vezetője, gazdasági biztosság tagja
 • Fábián Szilárdné Érsok Anita– szociális bizottság tagja
 • Vladár Péter – közbeszerzési bizottság vezetője, ügyrendi bizottság tagja

Nem képviselő bizottsági tagok:

 • Bodó Lajosné – szociális bizottság
 • Csécsi Bertalanné – gazdasági bizottság
 • Székely Béla – közbeszerzési bizottság

 Az új képviselő –testület  vállalásai a következők voltak:

Folytatjuk az előzőekben megkezdett munkáinkat:

 • a magas szintű intézményi működés biztosítását
 • a takarékos, és ésszerű gazdálkodást
 • tiszta, rendezett településkép fenntartását
 • közösségi események, rendezvények szervezését

            Befejezzük a megkezdett fejlesztéseinket:

 • patakmeder építésének II. szakaszát
 • bölcsőde építését
 • művelődési ház felújítását
 • egészségfejlesztést, egészségügyi közösségi programok szervezését

            Pályázati források kihasználásával forrást teremtünk:

 • önkormányzati útjaink és a járdák további felújítására, a jelenleg még nem aszfaltos utak szilárd burkolattal történő ellátására
 • a külterületen való illegális szemételhelyezések megszüntetése 
 • megújuló energiás fejlesztésekkel az intézményi üzemeltetési költségek további csökkentésére

 

A képviselő testület tagjai a 2020. évre megállapított teljes képviselői díjukat felajánlották önkormányzati fejlesztési és oktatási céljaira.

A Közös Önkormányzati Hivatalunk Bükkaranyosi Kirendeltségén 4 fő dolgozik. Februárban Lecső Csilla – korábban igazgatási ügyintéző – aljegyzői kinevezést kapott, így Ő irányítja a hivatal munkáját.

2. Élet a járvány idején

A 2020. év mindannyiunk számára nehézségeket hozott. A koronavírus járvány megjelenése és gyors terjedése, a növekvő halálozási arányok, a korlátozások, a bizonytalanság, intézmények bezárása sajnos minden nap velünk voltak, velünk vannak. Magyarország Kormánya az intézkedések, ellátások nagy részét az Önkormányzatok feladatává tette. Sajnos ehhez kevés információt és még kevesebb támogatást kaptunk, sőt az önkormányzatoknak is hozzá kellett járulni az állami védekezési költségekkel a gépjármű adó helyben maradó részének átadásával. Ezzel együtt is igyekeztünk mindent megtenni azért, hogy településünkön az ellátások folyamatosak legyenek és segítsük az itt élőket.

A 2020. március 16-határidővel kihirdetett (első) rendkívüli állapot idején gyorsan reagáltunk a történésekre és megszerveztük a településen élők védelmét:

 • személyesen kerestük fel mind a 219 fő, 65 év feletti lakosunkat tájékozódva helyzetükről és felmérve azt, hogy miben lehetünk segítségükre
 • minden 65 év feletti lakos kapott egy a védekezéshez szükséges csomagot, melyben fertőtlenítőszerek, maszkok, vitaminok, gumikesztyűk voltak
 • megszerveztük számukra a bevásárlást, ebédszállítást, gyógyszerkiváltást, orvosi vizsgálatra való eljutást
 • oktatási intézményeink ügyeleti rendszerben biztosították a szükséges gyermekfelügyeletet
 • honlapon, újságban, facebook oldalon, szórólapokon folyamatos tájékoztatást nyújtottunk
 • Megszerveztük és elvégeztük a forgalmas közterületek fertőtlenítését

A szakszerű, gyors intézkedések és a lakosság fegyelmezettségének köszönhetően az első hullámban nem volt megbetegedés településünkön.  Köszönöm a képviselő tagok és a lakosság felajánlásait és kollégáim segítő-, sokszor önfeláldozó hozzáállását.

Az őszi (második) hullám idején folytattuk a védekezést az új szabályoknak megfelelően:

 • ismét felkerestük az összes időskorú lakosunkat
 • továbbra is biztosítottuk ellátásukat
 • biztosítottuk az intézményi működéseket
 • szigorú fertőtlenítési, védekezési szabályokat vezettünk be intézményeinkben

A védekezési szabályoknak megfelelően és a további fertőzések elkerülése érdekében, 2020. márciusától nem tartottuk meg közösségi rendezvényeinket, eseményeinket. Elmaradt az egészségnap, az Aranyosi Nyár Esték, különböző előadások, az Idősek Világnapja és az Adventi készülődés, gyertyagyújtás. Ezek közül néhány eseményt át tudtunk szervezni a következő évre, de természetesen az egyes alkalmakhoz kötődőek már nem pótolhatók.

A második hullámban már településünkön is megjelent a fertőzés. Átlagosan 15-20 fő volt egy időben beteg, vagy karanténban. Szerencsére inkább az enyhébb tünetek voltak a jellemzőek, súlyos tünetek csak néhány fő esetében jelentkeztek.

3. Fejlesztések, pályázatok

 A védekezés szabályai érintették az év során megvalósított 7 pályázatunk lebonyolítását is. Szükség volt átütemezésekre, módosultak határidők, de év végére minden projektet be tudtunk fejezni:

3.1 A császár Péter Művelődési Ház felújítása

Fontos, hogy egy településen legyenek megfelelő helyszínek a közösségi alkalmak megtartására. Az ünnepségek, rendezvények, bálok, családi események lehetőséget adnak arra, hogy találkozzunk és közösen éljük meg az örömeinket. Számunkra a Császár Péter Művelődési Ház biztosítja ezt a helyet, amely most a Magyar Falu Program pályázatán elnyert 15 millió forintból újult meg. Az energetikai felújítás során homlokzati szigetelést, födémszigetelést és új kondenzációs gázkazánokat kapott az épület, melynek elektromos ellátását már napelemek biztosítják. Az épület nem csak szebb lett, hanem gazdaságosabban üzemeltethető is, hiszen a munkálatoknak köszönhetően közel 1.000.000 Ft üzemeltetési díj csökkenés várható évente.

3.2 Önkormányzati Hivatal felújítása

A Települési Klíma Akciótervünkben vállaltuk, hogy 2020. év végéig 20%-al csökkentjük településünk CO2 kibocsájtását, ennek részeként, szintén a Magyar Falu Program támogatásával a polgármesteri hivatal elavult, gazdaságtalan gáz- konvektoros fűtés- rendszerének felújítását is elvégeztük. Az épületbe 3.000.000 Ft támogatásból, napelemek által működtetett, környezetbarát, hűtő-fűtő berendezések kerületek beszerelésre.

3.3 Belterületi utak felújítása

Fontosnak tartjuk, hogy az itt élők megfelelő módon tudjanak közlekedni településünkön. A 12,7 km hosszú belterületi utak folyamatos karbantartása nehéz és költséges feladata önkormányzatunknak, így nagy segítséget jelentett az a Magyar Falu Programban elnyert 15.000.000 Ft, melyből teljes hosszában megújult az Avasalja utca, részlegesen felújításra került a Rákóczi utca és mart aszfaltos felújítást kaptak a Vörösmarty és a Pöltenberg utak.

3.4 Árvízvédelmi fejlesztések II. ütem

Mindannyian emlékszünk a 2010-es évre, amikor a Kulcsárvölgyi-patak medre nem bírta  elvezetni a heves esőzések során lehullott csapadékot és elárasztott több mint 200 ingatlant a Báthori és Petőfi utcákon. 2013-ban elkészült a belterületi patakmeder rekonstrukciójának első szakasza, akkor 992 fm burkolt meder épült meg. A második szakasz rekonstrukcióját 2019.október és 2020.április között végeztük el. Ennek köszönhetően, a 100%-ban támogatott, mintegy 60.000.000 Ft összköltségű, TOP pályázat segítségével, már 1400 fm-re növekedett a belterületi épített mederszakasz, valamint 600 fm mederszakasz tisztító / helyreállító kotrása is megvalósult, megteremtve ezzel az érintett ingatlanok árvízvédelmét. Az elektromos töltőállomás Báthori úti kis játszótér között, a patakban élő védett hal- és hüllőfajok védelmét szolgálva egy öko-tó is kialakításra került, mely újabb kellemes színfoltja lett Bükkaranyosnak.

3.5 Bölcsőde kialakítása

Településünkön mindig nagy gondot fordítottunk a bükkaranyosi gyermekek magas szín- vonalú oktatására, nevelésére. Eleget téve a lakossági igényeknek és a törvényi előírásoknak, az orvosi rendelők melletti szolgálati lakás átalakításával egy 12 férőhelyes bölcsődét alakítottunk ki. A munkálatok során megújult az épület együttes első része, így a gyógyszertár épülete és az előtte lévő tér is. A bölcsődében elérhető lesz az egyik leginnovatívabb és leghatékonyabb angol tanítási kurzus amellyel a gyermekek – amennyiben a szülők ezt igénylik – sok játékkal és mesével könnyedén elsajátíthatják az angol nyelvet, speciálisan kisgyerekkori nyelvoktatásra szakosodott nyelvtanárok segítségével. A munkálatokhoz a Pénzügyminisztérium 47.500.000 Ft-ot biztosított, melyet az önkormányzatunk 2.500.000 Ft-al egészített ki.

3.6 Sportpark kialakítása

Az egészséges életmódot nagymértékben segíti községünk csodás környezete és a jó levegője. Fontos, hogy megfelelő helyszíneket biztosítsunk lakosainknak a kikapcsolódáshoz,

Sportoláshoz. A Báthori út végén található szabadidőpark egy „A” típusú sportparkkal, 5 új kültéri fitnesz eszközzel gazdagodott, így már 9 sporteszköz várja itt a sportolni vágyókat.

3.7 Játszó és oktatópark kialakítása

 Az Interreg pályázatán, a szlovákiai Nagykövesd Községgel közösen nyert összegből mindkét településen olyan játszópark készült, melynek elemei bemutatják a térségben élő védett állatvilágot. Bükkaranyoson a régi, Báthori úti kis játszótér helyén készülő park fából készült elemei – kaland mászóka, körforgó, rugós játék, hinta, játszható szobor, kocka forgó – játék közben ismertetik meg gyermekinkkel természeti értékeinket. A parkban elhelyezett információs táblákon több nyelven is olvashatunk ismertetőt térségünk védett állatairól. A pályázat keretében interaktív élővilág órákat is tartunk majd a Miskolci Állatkert szakembereivel és lakóival közösen. A játékok már elkészültek, biztonsági minősítésük megtörtént, jelenleg a Báthori-Petőfi utakat összekötő járda felújításával zajlik, majd a növények telepítésével nyeri el végső formáját a terület.

3.8 Megvalósítás alatt álló pályázatok

A Magyar Falu Program pályázatain idén még falubusz cseréjére nyertünk el 15.000.000 Ft-ot, a kommunális kistraktor cseréjére 3.000.000 Ft-ot. A ravatalozó felújítására benyújtott pályázatunkat befogadták, de forrás hiány miatt egyelőre „várakozik”.

4. Népességi adatok

Részben köszönhető a fent felsorolt beruházásoknak is, a település megítélése továbbra is pozitív. Szívesen keresik fel Bükkaranyost a városból elvágyódók, de jó látni, hogy a helyi fiatalok nagy része is itt képzeli el jövőjét. Az eladó házak, telkek gyorsan vevőre találnak, a lakosság száma növekszik, idén 52 új lakost köszönthettünk. Népességszám december 04.-i utolsó frissítés szerint:  1539 fő

Településen működő vállalkozások 2020. évben a beérkezett bevallások alapján 126.

Munkavállaló képes korú lakos: 1056 fő

Álláskeresőként nyilvántartottak aránya: 9,47 %

5. Intézményi működések

Oktatási és szociális intézményeinkben továbbra is igyekszünk a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújtani.

Az idősek ellátását (normál helyzetben) 45-50 fő veszi igénybe, az intézmény új vezetője februártól Bihariné Hajdu Krisztina lett. A vírushelyzet miatt idei évben a ház segítségnyújtás és az otthoni ellátás volt a jellemző feladat.

Év végén megnyílik új intézményünk a bölcsőde is, ahol 3 helyi, fiatal szakember várja majd a legkisebbeket. A 12 fő bölcsődést a legmodernebb, de családias környezet várja a Petőfi u. 20. sz. alatt.

Az óvoda továbbra is telt házzal működik. A szülők ebben a nevelési évben is 6-8 féle kiegészítő-, fejlesztő program közül választhatnak gyermekeiknek. Sajnos idén a külső programok (kirándulások, úszás, korcsolya) elmaradtak.

Iskolánkban továbbra is jó eredményeket érnek el tanulóink a KIP program alkalmazásával. Sajnos a kirándulások, táborok itt is elmaradtak, melyeket a nyár folyamán napközis táborral, sport programokkal igyekeztek pótolni.

6. Szociális helyzet

A munkanélküliek, nehéz helyzetben élők száma tovább csökkent a településen. A rászorulók számára saját költségvetésünkből továbbra is biztosítunk támogatásokat: gyógyszertámogatás, lakásfenntartási támogatás, szociális tűzifa, egyszeri rendkívüli segély, temetési segély.

A közfoglalkoztatási programban jelenleg 25 fő dolgozik, tevékenységük az intézményi ellátások, a településüzemeltetési feladatok és a baromfiudvar működtetéséből, ellátásából áll.

7. Év közben felmerült lakossági problémák, bejelentések:

Bükkaranyos község közbiztonsága továbbra is az egyik legjobb a környéken, jelentősebb bűncselekmény az elmúlt évben sem történt, elvétve fordulnak elő szabálytalanságok. A polgárőr egyesület már rendszeres őrjáratokkal segíti a rend és a biztonság fenntartását.

Az év során érkezett lakossági bejelentésekben megjelölt problémák megoldása legtöbb esetben csak az egymásra való odafigyelésen, a tolerancián az együttélés írott és íratlan szabályainak betartásán múlna. Ha egy kicsit jobban odafigyelnénk szomszédainkra, egymásra, ezek a kellemetlenségek könnyen elkerülhetők lennének.

7.1 csapadékvíz elvezetés:

Az utóbbi időszak jellemző problémája a lokálisan rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadékból kialakuló villámárvíz. Idén nyáron ez a jelenség több alkalommal tapasztalható volt a környező településeken pl. Miskolcon, Mezőkövesden is. Bükkaranyoson az elvégzett patakmeder felújítási munkáknak köszönhetően a Kulcsár-patak már biztonsággal elvezeti a nagyobb mennyiségű vizet is, de egy alkalommal az utcákban található árkok már nem mindenütt voltak erre képesek (Báthori u. Széchenyi u.)

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986.(II.21.) ÉvM-EüM együttes rendelet 6 & (1.) bekezdése alapján az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület)

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és annak műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület”

tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Az ingatlan tulajdonosa/használója köteles továbbá az ingatlant rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől – különös tekintettel parlagfűtől – megtisztítani, valamint az ingatlan körül közterületen található járda, kapu- és garázsbejáró sártalanításáról, hó- és jégmentesítéséről, tisztán tartásáról gondoskodni.

Önkormányzatunk éveken keresztül gondoskodott arról, hogy a fenti munkálatokat (fűkaszálás, gyomtalanítás, járda síkosság mentesítése, ároktisztítás) a Tisztelt Lakosok helyett elvégezze, de ebben az évben a munkerőpiaci helyzet javulása miatt a közfoglalkoztatottak száma jelentősen lecsökkent, emiatt ezt a munkát a továbbiakban biztosítani nem tudtuk, így ismételten kérek minden ingatlantulajdonost, illetve használót, hogy gondoskodjon a lakóháza körüli terület rendben tartásáról.

Ez úton is köszönöm azon lakosok munkáját, akik eddig is elvégezték az ingatlanjuk körüli közterületek gondozását, szépítését hozzájárulva ezzel a tiszta, gondozott településkép kialakításához.

7.2 Zöldhulladék égetés:

Önkormányzatunk korábban a lakossági igényeknek megfelelően korlátozta a zöldhulladék égetés lehetőségét a település belterületén, ennek ellenére az év során több lakossági bejelentés érkezett, szabálytalan zöldhulladék égetéssel kapcsolatban. A bejelentések egy része jogos volt, több alkalommal intézkedés is történt. Ebben az esetben is a legtöbbet a lakosok jogkövető magatartása segítene. A december 2.-án hozott Kormányrendelet szerint, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra is önkormányzati rendeltben kerülnek meghatározásra, azonban ezt követően, magasabb rendű jogszabályok rögzítik majd az erre vonatkozó szabályokat.

7.3 Parkolás

A település gépjármű állományának száma tovább növekedett. Annak ellenére, hogy mindenki kertes házban él, sajnos sokan az utcán tárolják járműveiket, megnehezítve a közlekedést az egyébként is szűk utcákon. A folyamatos rendőri intézkedések és a kiépített parkolók ellenére, az ABC előtti téren még mindig jellemző a szabálytalan parkolás. Kérünk mindenkit a parkolási szabályok betartására.

7.4 Illegális hulladék elhelyezés

Sajnos településünk egyes külterületein nagy mennyiségű, illegálisan elhelyezett szemét található, annak ellenére, hogy mindenki számára elérhető a szelektív hulladékgyűjtés valamint a házhoz menő, díjmentes lomtalanítás is. Az elkövetés bizonyítása és szankcionálása nagyon nehéz. Idén októberben pályázatot nyújtottunk be az önkormányzati tulajdonú területeken található illegális hulladék összegyűjtésére és elszállítására.

Köszönet:

Ez úton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segítségünkre volt ebben a rendkívüli és nehézségekkel teli évben, céljaink elérésében, Bükkaranyos és a közösség építésében:

 • Köszönet jár minden kedves Bükkaranyosinak:

támogatásért, jó szóért, építő kritikáért, segítségért, bizalomért, felajánlásokért

 • Köszönöm a Képviselő testület tagjainak

a konstruktív munkát, a képviselői díj felajánlását

 • Köszönöm kollégáimnak

az év során nyújtott magas szintű munkájukat

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek!

 Kérem a fenti beszámolóm elfogadását, ezzel kapcsolatos kérdéseiket észrevételeiket 2020.december 20-ig várjuk a bukkaranyosph@gmail.com email címen.

Bükkaranyos, 2020. december 11.

Nagy Lajos

polgármester