Elfogadták a 2018. év zárszámadását

 

Bükkaranyos Község Önkormányzatának képviselő testülete a 2019.05.27-én ülésén tárgyalta a 2018. év zárszámadását. Önkormányzatunk a 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatát 842.428.246 Ft hagyta jóvá a testület. A zárszámadással kapcsolatos előterjesztéseket a gazdasági bizottság külön tárgyalta, melynek elnöke az ülésen értékelte a kiemelkedően magas összegű költségvetését Bükkaranyosnak. Nagy Lajos polgármester elmondta, hogy ebből az összegből az államtól kapott működési és egyéb támogatások összege mintegy 170 millió Ft, a jóval nagyobb részt a pályázatok által elnyert összegek teszik ki és örül annak, hogy ismét jelentősen növekedtek a település értékei és szolgáltatásai. Egyben megköszönte kollégáinak, hogy a megnövekedett munkát is hiánytalanul elvégezték, mivel sem az Állami Számvevőszék, sem a Magyar Államkincstár nem állapított meg hibát az ellenőrzések során. A képviselő testület egyhangú szavazással elfogadta a zárszámadásról szóló beszámolót.