Bükkaranyos Község Önkormányzata pályázatot hirdet
helyettesítő tanyagondnok
munkakör betöltésére, véglegesítési lehetőséggel.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
2022.08.15 – 2022.12.31-ig, további megbízás vagy véglegesítés lehetőségével

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bükkaranyos, közigazgatási területe.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó főbb feladatok:

  • közreműködik az ebédszállításban, a házi segítségnyújtás biztosításában,
  • segíti az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást (háziorvosi rendelésre szállítás, egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás)
  • gyermekszállítás (óvodások és általános iskolások szállítása)
  • segíti a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek, rendezvények, ünnepségek lebonyolítását.
  • beszerzi a település ellátását, működését szolgáló anyagokat és árukat az önkormányzat és intézményei számára,
  • részt vesz a közfoglalkoztatási program irányításában, a településüzemeltetési, intézményüzemeltetési, karbantartási feladatok ellátásában
  • felügyeli a községi ravatalozó üzemeltetését, részt vesz a temetési szertartások lebonyolításában

Munkája során szerzett információkat köteles hivatali titokként kezelni, melyet harmadik fél számára átadnia tilos.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

•         B kategóriás jogosítvány, minimum öt éves gépjármű vezetési gyakorlat

•         magyar állampolgárság

•         cselekvőképesség

•         büntetlen előélet

•         véglegesítés esetén tanyagondnoki alapképzés elvégzésének vállalása 1 éven belül.

Elvárt kompetenciák:

•         empatikus, hiteles, előítélet-mentes,

•         rugalmas, segítőkész, türelmes,

•         jó kapcsolatépítő, jó problémamegoldó képességű,

•         példamutató, precíz,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         tanyagondnoki képesítés megléte

•         helyismeret

•         műszaki szakirányú végzettség, gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         Vezetői engedély másolata

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, vagy személyesen az Önkormányzati Hivatalban, cím: Bükkaranyos Község Önkormányzata- 3554 Bükkaranyos, Petőfi u. 100.

A pályázattal kapcsolatban egyéb tájékoztatás és információ kérhető a 46/476-352 telefonszámon.