TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRŐL

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 9. § (1) alapján a gazdálkodó szervezetek számára – ide értve az egyéni vállalkozókat is – 2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettektől papír alapon nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni!

 Az önkormányzati adóhatóság gazdasági társaság, egyéb jogi személy esetén az adóhatósági iratot általános érvénnyel a szervezet cégkapujára kézbesíti. Az adóhatósági irat kézbesítésének csatornája az EVNY adatbázisában szereplő egyéni vállalkozó esetén a KÜNY tárhelye.

Az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (a továbbiakban: EVNY-ben) is ekként szerepel.

Az ügyfélként eljáró

  1. gazdálkodó szervezet – ide nem értve a lakásszövetkezetet, valamint az adószámmal nem rendelkező alapítványt és egyesületet és az EVNY-ben nem szereplő, személyi jövedelemadó-törvény szerinti egyéni vállalkozót – elektronikus ügyintézését cégkapuja,
  2. az EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó KÜNY tárhelye (régi elnevezéssel ügyfélkapu) útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói csoportokba tartozó jogalanyok az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton kötelesek benyújtani – többek között – önadózásos adónemben a bejelentkezést, változás-bejelentést és adóbevallást, kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.

A Hivatal az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézési rendszeren és egységes, személyre szabott ügyintési felületen – Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül (továbbiakban: Portál) -biztosítja. https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Az Önkormányzati Hivatali Portálon történő elektronikus ügyintézéshez szükséges a Központi Azonosítási Ügynökön keresztüli azonosítás, az alábbi módok egyikén:

  1. Ügyfélkapu azonosítás: Az Ügyfélkapu olyan azonosítási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó biztonságosan léphessen kapcsolatba az elektronikus közigazgatási ügyintézést nyújtó szervezetekkel. Ügyfélkapu regisztráció, további információ: https://ugyfelkapu.gov.hu/
  1. Részleges Kódú Telefonos Azonosítás: A telefonos azonosító és a hozzá tartozó jelszó birtokában van lehetőség a webes felületen bejelentkezésre és a telefonhíváson keresztül történő azonosításra. Igényelhető az okmányirodákban és kormányablakokban. Kormányzati Ügyfélvonal: 1818
  1. Elektronikus személyazonosító igazolvány, eSzemélyi: Az új, 2016. január 1-jét követően kiadott elektronikus személyazonosító igazolvánnyal (eSzemélyi) a számítógépéhez csatlakoztatott kártyaolvasó eszköz, a telepített eSzemélyi Kliens kártyaolvasó alkalmazás és az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN-kód segítségével tudja azonosítani magát. További információ: https://eszemelyi.hu/

Azonosítást követően ki kell választani Bükkaranyos települést.

 

Az igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások a következők:

Ügykövetés: Kérhet tájékoztatást a kiválasztott településnél folyamatban levő, elektronikusan indított ügyének ügyintézési állapotáról.

Adóegyenleg lekérdezés: Lekérdezheti az adott településhez tartozó adóhatóságnál fennálló helyi adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

Ügyindítás: Bükkaranyos település kiválasztásával ügyet indíthat elektronikus űrlap kitöltésével és beküldésével. Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki, anyakönyvi, szociális és közterülethasználati ügyekkel kapcsolatos nyomtatványai találhatóak meg.

Az ügyindítás folyamata:

  1. Válassza ki az ügytípust, amelyet intézni szeretne
  2. Válassza ki az Eljárás módja mezőben, hogy Saját nevében vagy Meghatalmazottként/képviselőként kívánja benyújtani az elektronikus űrlapot
  3. Válassza ki az ügytípust, töltse ki az iFORM űrlapot, majd ellenőrzést követően nyújtsa be. Van lehetőség az elektronikus űrlapkitöltés során korábban mentett űrlapok megnyitására.

Sikeres feladást követően: A sikeres feladásról Feladási igazolást kap személyes Ügyfélkapujának Értesítési tárhelyére. A feladást követően figyelje tárhelyét, mert az önkormányzat válaszát oda fogja elküldeni.

e-Papír szolgáltatás

Elektronikus űrlappal nem támogatott ügyek esetén az önkormányzat az e-Papír szolgáltatás segítségével biztosítja az elektronikus, hitelesített levelezést, ügyindítást. Az állampolgárok az Ügyfélkapuval történő azonosítást követően állíthatják össze küldeményüket, szabad szöveges mezőben megírhatják, hogy milyen okból fordulnak az önkormányzathoz.

Bejelentkezés után a megjelenő űrlapon adja meg/lenyíló menüből válassza ki a témacsoportot, ügytípust, címzettet (az önkormányzatot), levél tárgyát, a levél szövegét. A kérelemhez mellékleteket csatolhatnak. Az e-Papír szolgáltatás elérhetősége: https://epapir.gov.hu

Bükkaranyos, 2018. május 10.

Lőrincz Sándorné

jegyző