IDŐSEK KLUBJA

CÉLUNK: olyan szociális alapszolgáltatásokat biztosítani időseink részére, hogy saját otthonukban és lakókörnyezetükben biztosítottá váljék az önálló életvitelük fenntartása, valamint egészségi és mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldása. Szeretetteljes környezetben segítjük az elmagányosodott időseket a közösségbe való visszatérésben, egészségügyi szolgáltatásokkal, színes programokkal biztosítjuk a méltó és derűs időskor megélését.

Az intézmény alaptevékenységi köre:

  • nappali ellátás / idősek klubja
  • házi segítségnyújtás
  • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
  • szociális étkeztetés

Az idősek nappali ellátásának célja, a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek ellátása.

Házi segítségnyújtás célja az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése. Az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés. A vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja, hogy az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízis helyzetek elháríthatóak legyenek.

A szolgáltatások igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére történik, melyet az Ongai Szociális Szolgáltató Központ vezetőjéhez kell eljuttatni. A kérelemhez mellékelni kell orvosi igazolást, záró jelentést, jövedelem nyilatkozatot, személyes iratok másolatát.

Kollégáink:

Intézmény vezető: Veres Mónika – Tel: 06-70- 363-6815
Házi segítségnyújtás: Ducza Józsefné – gondozónő, Kovács Jánosné – gondozónő
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Bihariné Hajdu Krisztina
Közcélú kollégák: Bihariné Hajdu Krisztina; Endre Piroska

Idősek klubja

Környezeti adottságaink: A nappali ellátás épülete a közelmúltban került felújításra, valamint az átépítéssel megvalósításra került a jogszabályban előírt akadálymentesítés. Intézményünk rendelkezik pihenésre alkalmas helyiséggel, társalgóval, közlekedő helyiséggel, melegítő konyhával, ebédlővel, fürdőszobával és nemenkénti elkülönített illemhellyel, amelyek mozgáskorlátozottak számára is használhatóak. Berendezésében meleg, családias légkör kialakítására törekedtünk. Az intézmény udvarán pihenőpadok, szalonnasütő biztosítja jó időben a programok beszélgetések helyszínét.

Közös alkalmaink: névnapok, születésnapok megünneplése,kocsonyafőzés, palacsinta sütés, tócsni sütés, szalonna sütés,kenyérlángos sütés a helyi kemencében Színházi műsorok, kiállítások megtekintése, gyógyfürdő látogatások.

Baráti kapcsolatunk van az ongai idősek klubja tagjaival, akikkel kölcsönösen meglátogatjuk és vendégül látjuk egymást.

A megbetegedett tagjainkat felépülésükig rendszeresen látogatjuk, szükség esetén étkeztetést, házi segítségnyújtást biztosítunk számukra.

A helyi  óvodások gyakran járnak hozzánk, kedves műsorokat hoznak a klubtagoknak, mi pedig süteménnyel viszonozzuk a látogatásukat.

Az Idősek Klubja tagjai rendszeres fellépői a helyi és környékbeli rendezvényeknek, dalcsokrokkal, vidám színdarabokkal szórakoztatják a közönséget. A települési eseményekre régi receptjeikből mindig szívesen készítenek süteményeket, pogácsákat, melyekkel vendégül látják az érdeklődőket.