Jegyzői tájékoztató levél

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásáról

 

Tisztelt bükkaranyosi Választópolgárok!

 1. október 13. napján, vasárnap kerül sor a 2019. évi általános helyi és nemzetiségi önkormányzati választásokra.

A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelyben a választó szerepel a névjegyzékben. A szavazóköri névjegyzékben 2019. augusztus 7. napján szereplő választópolgárok a Nemzeti Választási Iroda által 2019. augusztus 23. napjáig értesítőt kaptak. A Helyi Választási Iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően került a település szavazóköri névjegyzékébe. A szavazóköri névjegyzék megtekinthető a Helyi Választási Irodában.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen szavazhat. A szavazás napján a bükkaranyosi lakcímétől távol tartózkodó választópolgár kizárólag a bejelentett tartózkodási helye szerinti településen (ideiglenes lakcímén) adhatja le szavazatát feltéve, hogy a tartózkodási helyét (ideiglenes lakcímét) 2019.06.26. napja előtt létesítette, és az még 2019.10.13. napján is érvényes.

Átjelentkezést 2019. október 9-én (szerdán) 16 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon, illetve levélben a Kisgyőri Helyi Választási Iroda 3556 Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 11. sz. címen, illetve levélben vagy személyesen a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal Bükkaranyosi Kirendeltségén 3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 100. sz. alatt.

A mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt bükkaranyosi lakóhellyel rendelkező, illetve az átjelentkezett választópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be az alábbi módok egyikén:

 1. helyi választási irodához
 • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16:00 óráig,
 • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 11-én 16:00 óráig
 • október 11-én 16:00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 13.-án 12:00 óráig
 1. az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12:00 óráig nyújthatja be.

A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját. Ha átjelentkezéssel szavazó választópolgár igényel mozgóurnát a kérelemnek tartalmaznia kell azt a címet, ahova a mozgóurna kiszállítását kéri. Mozgóurna iránti kérelem letölthető a www.valasztas.hu oldalról, valamint Bükkaranyos Község Önkormányzat honlapjáról, www.bukkaranyos.hu/onkormanyzati_valasztasok_2019   fül alatt, illetve személyesen beszerezhető a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal Bükkaranyosi Kirendeltségén a 3554. Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 100. szám alatt.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre és nemzetiségi választás esetén listára lehet, a jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal.

A szavazat leadására azt követően kerülhet sor, ha a szavazatszámláló bizottság megállapította a választópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját (régi nevén személyi szám) továbbá lakcímét, és szerepel a névjegyzékben.

A személyazonosság igazolására alkalmas:

 • magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány, régi könyvecske formátumú személyi)
 • magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány
 • magyar hatóság által kiállított vezetői engedély
 • magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes útlevél

A személyi azonosító igazolására alkalmas:

 • személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről

A lakcím igazolására alkalmas:

 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • régi könyvecske formátumú személyazonosító igazolvány amennyiben a lakcímet tartalmazza

Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím csak a szavazás napján is érvényes igazolvány valamelyikével igazolható.

Bükkaranyos község szavazókörének címe:

3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 100. (Császár Péter Művelődési Ház)

Az egész település egy szavazókörbe tartozik.

A központi névjegyzék vezetésével kapcsolatos ügyekben (segítség igénylése a választójog gyakorlásához, személyes adatok kiadásának megtiltása), valamint a szavazóköri névjegyzék vezetésével kapcsolatos ügyekben (átjelentkezés, mozgóurna iránti kérelem, szavazóköri névjegyzék megtekintése, adatszolgáltatás a névjegyzékből) a Helyi Választási Irodához lehet fordulni.

A választással kapcsolatos további információk megtalálhatók a www.valasztas.hu internetes oldalon.

Bükkaranyos, 2019. szeptember 24.

Tisztelettel:

Lőrincz Sándorné

Helyi Választási Iroda

Vezető