Harsány Község Önkormányzata  konzorciumvezetőként A helyi identitás és kohézió erősítése Harsányban és környékén” című  TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006  azonosító számú projektje támogatást nyert Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül

 

A konzorcium tagjai: Bükkszentkereszt, Kisgyőr, Répáshuta, Emőd és Bükkaranyos.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év 09. hó 31. nap.

 

Projekt összköltsége 38 000 000 Ft, azaz harmincnyolcmillió forint.

Támogatás intenzitása: 100%

 

  • Harsány Község Önkormányzata: 9 764 880 Ft, azaz kilencmillió-hétszázhatvannégyezer-nyolcszáznyolcvan Ft.
  • Bükkszentkereszt Község Önkormányzata: 4 862 160 Ft, azaz négymillió-nyolcszázhatvankétezer-százhatvan Ft.
  • Kisgyőr Község Önkormányzata: 5 062 160 Ft, azaz ötmillió-hatvankettőezer-százhatvan Ft.
  • Répáshuta Község Önkormányzata: 4 862 160 Ft, azaz négymillió-nyolcszázhatvankétezer-százhatvan Ft.
  • Emőd Város Önkormányzata: 8 586 480 Ft, azaz nyolcmillió-ötszáznyolcvanhatezer-négyszáznyolcvan Ft.
  • Bükkaranyos Község Önkormányzata: 4 862 160 Ft, négymillió-nyolcszázhatvankétezer-százhatvan Ft.

 

A Helyi identitás és kohézió erősítése című projekt keretein belül szeretnénk elérni, hogy a helyi közösségek kezdeményező- és cselekvőképessége fejlődjön, közösségi szerepvállalásuk erősödjön. A pályázat eredményeképpen fejlődne a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, erősödne a helyi civil társadalom cselekvési képessége, aktivitásuk. Kialakulnának, új erőre kapnának a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, térséghez való kötődés. A projekt legfőbb célkitűzése, hogy lentről felfelé építkezve a konzorcium területén lévő településeken olyan önszerveződő közösségek alakuljanak ki, amelyek a későbbiek során finanszírozási források nélkül képesek legyenek önállóan is fennmaradni, erősödjön a helyi identitás és a társadalmi kohézió.

A beavatkozások következtében a meglévő humán erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település és a települési közösségek életében. Ezt a problémák, szükségletek feltárásával, megoldási, cselekvési javaslatok készítésével és az egyes tevékenységek elvégzésével tudja a település elérni. A projekt tevékenységrendszere úgy lett felépítve, hogy szorosan illeszkedjen a település eddigi gyakorlatához, ugyanakkor új közösségépítő, közösségfejlesztő programok elindítása is megvalósulhat. Célunk, hogy a településen a kultúra hagyományaira építve fejlődő társadalmi értékközösség jöjjenek létre. Ez a település lakosságának összefogásával, megszólításával, a lakossági kezdeményezések támogatásával érhető el. Átfogó cél a társadalmi tőke bővítése, erősítése, és ezáltal a helyi identitás és együttműködés erősítése. Mindez azzal érhető el, ha a település lakói és közösségei jobban megismerik egymást, a civil szervezetek együttműködése révén a településen lakók azonosságtudata megerősödik. Mint minden projekt, úgy ennek is egyik célja, hogy segítse, bátorítsa az önfoglalkoztatást, a vállalkozóvá válást, az önálló egzisztencia megteremtésének lehetőségét. Kívánatos, hogy a projekt végrehajtása során növekedjen a közösségi aktivitás, rejtett erőforrások szabaduljanak fel, növekedjen a lakosság egymás iránti felelősségtudat