TÁJÉKOZTATÁS
óvoda és iskolalátogatási támogatásról

 

Bükkaranyos Község Önkormányzata a településen élő gyermekek oktatásának segítése érdekében, egyszeri óvoda és iskolalátogatási támogatást nyújt, minden Bükkaranyoson bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, bármely óvodában, általános iskolában vagy középiskolában tanuló gyermek részére az alábbiak szerint:

A támogatás mértéke:

  • óvodás és általános iskolai tanuló esetében: 5000 Ft/gyermek,
  • középfokú oktatásban tanulók esetén 10.000 Ft/gyermek

A támogatást az erre a célra rendszeresített igénylőlapon igényelheti meg a gyermek/tanuló bármely szülője vagy gyámja. Az igénylőlap átvehető az önkormányzati hivatalban vagy letölthető a www.bukkaranyos.hu oldalról. Miden gyermek támogatásban részesíthető, akinek a háztartásában az egy főre  jutó jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének tízszeresét. (285.000 Ft/fő)

A támogatás igényléséhez a kitöltött igénylőlapokat az alábbi időpontig nyújthatja be az Önkormányzati Hivatalba:

  • benyújtási határidő: 2023.08.28.-ig    kifizetés: 2023.08.30-tól

Bükkaranyos, 2023. augusztus 16.

Tisztelettel:

Nagy Lajos
polgármester s.k.