Sajtóközlemény

Csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítés Bükkaranyoson

A fenntartható fejlődés jegyében valósul meg Bükkaranyoson a csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítése. A Bükkaranyos Község Önkormányzata számára nyújtott 213,99 millió Ft európai uniós támogatás segítségével megvalósuló projekt keretében a mértékadó csapadékvízmennyiség biztonságos levezetésére alkalmas vízelvezető rendszer kialakítására kerül sor a település legérintettebb Széchenyi István, az Avasalja és a Báthori István utcájában.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül valósul meg.

A projekt során a Széchenyi István, az Avasalja utcákon és a Báthori István utca legveszélyeztetettebb részét érintően a csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítése valósul meg a vízelvezető árkok kiépítésével és felújításával. A projekt része egy lakossági szemléletformáló kampány megvalósítása is.

A beruházás során a vízelvezetési problémával legérintettebb Széchenyi István, Avasalja és Báthori utcában összesen 1.653 folyóméter szakaszon valósul meg a meglévő csapadékvízelvezető árkok rekonstrukciója. Ennek során az árkok új, korszerű mederelemes burkolatot kapnak, mely jó vízelvezető képességével segíti majd a környező domboldalakról érkező záporcsapadék biztonságos és gyors átvezetését a településen a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve.

A projekt fő célja a település vízgazdálkodási rendszerének fejlesztésén keresztül a település infrastrukturális és környezeti állapotának javítása, a belterület helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése. A fejlesztés hozzájárul az esetleges további káresemények kockázatának csökkentéséhez, az élhető és fenntartható települési környezet kialakításához, a lakosság helyben maradásához, így összességében Bükkaranyos fejlődéséhez.

A projekt várhatóan 2026. márciusáig valósul meg, a beruházás közvetlenül az érintett utcákban élő közel 250 fő lakóházainak, valamint számos közintézménynek és egyéb magántulajdonú ingatlanoknak a védelmét szolgálja majd, de hozzájárul a teljes település környezetbiztonságának növeléséhez.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.bukkaranyos.hu oldalon olvashatnak, illetve az alábbi elérhetőségeken kérhetnek:

Nagy Lajos polgármester

polgarmester@bukkaranyos.hu

+36 (46) 476-352