HIRDETMÉNY – Szociális célú tűzifa támogatásról

 

Bükkaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag juttatás helyi szabályairól szóló 11/2020. (X.21.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.

A korábbi évekhez hasonlóan lehetőség nyílik a szociálisan rászorultak számára tűzifa támogatás iránti igény benyújtására.

Az önkormányzat Szociális Bizottsága szociális tűzifa támogatást nyújt a rendelkezésre álló 72 m3 készlet erejéig, a rendelet alapján szociálisan rászoruló személyeknek, akik Bükkaranyos községben bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és életvitel szerűen ott tartózkodnak.

 1. Szociális célú tűzifára jogosult az a személy, akinek a háztartásában él olyan személy aki:
 • a) időskorúak járadékában részesül vagy
 • b)aktív korúak ellátásában részesül, vagy
 • c) települési lakásfenntartási támogatásban részesül
 • d) nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül vagy
 • e) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

valamint háztartásukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg egyedülálló személy esetében az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, (99.750.- Ft) kettő vagy több együtt élő személy esetében öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750- Ft),

 • f) súlyos fogyatékkal élő valamint átmenetileg vagy tartósan beteg, gondozást igénylő,

amennyiben háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át (85.500-Ft), egyszemélyes háztartásban élő esetén a 500 %-át (142.500-Ft) és téli fűtését tűzifával oldja meg.

 1. Túligénylés esetén a Szociális Bizottság előnyben részesíti azt a kérelmezőt,
 • akinek a háztartásában több halmozottan hátrányos helyzetű gyermek van,
 • aki 3 vagy több rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevel,
 • akinek a háztartásában több személy aktív korúak ellátásában, álláskeresési támogatásban, időskorúak járadékában részesül,
 • aki az önkormányzat által szervezett szociális ellátások bármelyikét – szociális étkezés, idősek nappali ellátása, házi gondozás – igénybe veszi.

A szociális tűzifa támogatás iránti kérelmet a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal Bükkaranyosi Kirendeltségén (Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 100.) lehet benyújtani az e célra rendszeresített formanyomtatványon, illetőleg E-papír formájában.

A formanyomtatvány az önkormányzati hivatalban beszerezhető, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról  az alábbi gombra kattintva.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak 1 személy nyújthat be kérelmet, az egy helyrajzi számon lévő épületek egy lakóingatlannak minősülnek.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • a kérelmező és a vele egy háztartásban élők utolsó havi munkáltatói jövedelem igazolása
 • azon határozatot, mely igazolja, hogy a kérelmező vagy a vele egy háztartásban élő részesül valamely az 1. és 2. pontban felsorolt ellátásban

 

A kérelmek benyújtására kizárólag: 2020. november hó 30. – 2020. december hó 04.  napja között van lehetőség.

A támogatottnak saját költségén kell gondoskodnia a tűzifa, önkormányzati telephelyről (3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 127.) történő elszállításáról.