Tájékoztatás bölcsődei és óvodai beiratkozás rendjéről

(2021/2022. nevelési év)

 

A bölcsődei ellátásról, a gyermekek felvételének rendjéről, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41.§ – 43. § – i rendelkeznek. Eszerint a bölcsőde 20 hetes kortól 3 éves korig nyújt napközbeni ellátást a gyermekek számára.

A jogszabály szerint, előnyt élvez az a gyermek, akinek a szülei keresőtevékenységet folytatnak és erről munkáltatói igazolást nyújtanak be.

A bölcsődei beiratkozáshoz az intézmény rendelkezésére kell bocsájtani:

  • lehetőség szerint, a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (lakcímkártya, TAJ kártya)
  • gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • szülő lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát
  • munkáltatói igazolást vagy munkáltatói szándéknyilatkozatot

A gyermekek bölcsődei felvételéről a Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde Óvoda és Konyha intézményvezetője és a bölcsődevezető közösen dönt. Ha a bölcsődébe jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, akkor a felvételi szempontok szerint döntenek a gyermek felvételéről. A felvételi kérelem elbírálásáról a bölcsőde vezetője tájékoztatást küld 2021. május 10. napjáig.

A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban, a gyermekek és családok egészségének védelme, valamint a személyes érintkezés csökkentése érdekében a beiratkozás jelentkezési lap kitöltésével és e-mailben (ovoda.bukkaranyos@gmail.com) történő megküldésével vagy az intézmény postaládájában történő elhelyezéssel történik. A kérelem nyomtatvány az intézményvezetőjétől igényelhető.  A beiratkozáshoz szükséges fent megjelölt okmányok eredeti példányát a gyermek első bölcsődei nevelésének napján kell bemutatni. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. 

Az óvodai beiratkozáshoz az intézmény rendelkezésére kell bocsájtani:

  • lehetőség szerint, a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (lakcímkártya, TAJ kártya)
  • gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • szülő lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát

A gyermek óvodai nevelés alóli felmentését 2021. május 25. napjáig lehet kérelmezni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatalánál

A 19/2021. (III.10.) EMMI határozatában foglaltak szerint a beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg, azonban a szülőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat. Utóbbi esetben a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani. 

Óvodánk – mint kötelező felvételt biztosító óvoda – megkapja  a körzetünkben lakóhellyel rendelkező gyermekek beiratkozáshoz szükséges adatait tartalmazó listát, és ez alapján 2021. május 5-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket.

 

Személyes és elektronikus beiratkozás időpontja: 2021. április 26-30. 10:00-16:00 óra.

 

Kérem, hogy az óvodai és bölcsődei beiratkozással kapcsolatban további információkért keressenek a 70/ 932-7366-os telefonszámon.

 

Fábián Szilárdné Érsok Anita intézményvezető

Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde Óvoda és Konyha