Álláspályázat

Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha Szakács munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 89.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Közétkeztetés terén (gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés) étlap alapján történő főzési feladatok ellátása, a konyhai feladatok szabályos lebonyolítása, nyersanyagok feldolgozása, ételek elkészítése, mennyiségi és minőségi ellenőrzése. Konyhai személyzet munkájának összehangolása. A HACCP rendszer ismerete, betartása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Szakmunkásképző intézet, szakács,
• Közétkeztetésben szerzett gyakorlat, szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett
• büntetlen előélet
• foglalkoztatási, egészségügyi alkalmasság
• cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata
• A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• Szakmai tapasztalat, közétkeztetésben szerzett gyakorlat igazolása
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás ennek kiállítási kérelméről

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Szilárdné Érsok Anita nyújt, a +3670 9327366 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 89. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ba/457/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Szakács.
• Elektronikus úton Fábián Szilárdné Érsok Anita részére a ersokanita@gmail.com E mail címen keresztül
• Személyesen: Fábián Szilárdné Érsok Anita, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 89. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Bükkaranyos község honlapja (www.bukkaranyos.hu)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bukkaranyos.hu honlapon szerezhet.