Álláspályázat

 

Közművelődési szakember

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő heti, heti 12 órában

A munkavégzés helye:

3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 110.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A közösségi színtér működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása, települési újság tartalmának, valamint a település honlapjának szerkesztésében történő közreműködés, az egyszeri és állandó közművelődési programok szervezése és lebonyolítása, éves szolgáltatási terv elkészítése, beszámoló összeállítása az évben történő és a jövő évben megvalósuló tervekről, statisztikai adatszolgáltatás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • közművelődési szakirányú középfokú végzettség, vagy minimum középfokú végzettség és szakirányú képzés vállalása
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

 • jó kommunikációs és szervezői készség
 • pro aktivitás

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • közművelődési területen szerzett szakmai tapasztalat
 • számítógépen használt egyes szerkesztői programok felhasználó szintű kezelése

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolatai
 • Fényképes önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy az igénylését igazoló papír hivatalos másolata.
 • Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetők.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton: bukkaranyosph@gmail.com
 • Személyesen: 3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 100.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 5.

További információ: +3646/476-352