Bükkaranyos Község Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet 1/A § -a alapján

Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha

intézményében

Kisgyermeknevelő (2 fő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

3554 Bükkaranyos, Petőfi u. 20/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bölcsődés korú kisgyermekek gondozása, nevelése az érvényben lévő módszertani elvek, jogszabályok figyelembe vételével – munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középfokú végzettség valamint,
 • A felsorolt képesítések valamelyike: bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő, szakoktató, pedagógus szakképzettségű személy, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) – [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), felsőfokú végzettség
 • angol nyelv ismerete
 • helyismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2.c), (2d) bekezdéseiben foglaltakra.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be (a bölcsőde megnyitásától függően).

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 24.

 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Szilárdné Érsok Anita nyújt, a +36-70/932-7366 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Nagy Lajos részére a polgarmester@bukkaranyos.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 30.