ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében élelmezésvezető – szakács munkakör/feladatkör betöltésére.
 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Élelmezésvezetői feladatok ellátása. HACCP rendszer működtetése, élelmiszerbiztonsági szabályok betartása. Szállítókkal kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás, étlap tervezése. Élelmezési program használata. Szakácsi feladatok ellátása.
 
Betöltendő állás szakmacsoportja: élelmiszer
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
 
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
 
Munkavégzés helye: Bükkaranyos
 
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő;
illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):
A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
 
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Fábián Szilárdné Érsok Anita intézményvezető nyújt, 06/70 9327366-as telefonszámon.
 
Feltételek, előnyök – Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 Büntetlen előélet
 Magyar állampolgárság
 Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
 Középfok – szakképzettség, Egyéb végzettség, élelmezésvezetői szakképesítés és szakács szakképesítés
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 0
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 Határozottság, magabiztosság (alap)
 Együttműködés (alap)
 
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.31. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.12.31. 00:00
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.bukkaranyos.hu
 
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.