Egyházaink

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 

A bükkaranyosi római katolikus egyházközség 1902-től Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az egri főegyházmegyében a harsányi plébániához tartozó filia (fiókegyház).2008-tól a Miskolc-Vasgyári Szent Ferenc Kistestvérei szerzetesrend vette át a lelkipásztori ellátását. Jelenleg Kővári Ferenc Dávid testvér a plébános.

A miserend megváltozott: minden vasárnap 8:30.

Hittan gyermekeknek: heti rendszerességgel az iskolában van.
Egyházközösségünkben 2010-ben megalakult a Rózsafüzér Társulat, nyolc fővel, továbbra is várunk jelentkezőket. A társulat legfontosabb feladata, hogy a háttérben biztos támasza legyen a plébánia üdvösségéért folyó munkájának. Titokcsere minden hónap első szombatján 15:30 órakor. Szent László napi búcsú minden évben a június 27-hez legközelebb eső vasárnap.

Árpádházi Szent László király tiszteletére felszentelt templomunk 2012-ben volt 110 éves. A belső felújítási munkálatok után, a külső felújítási munkálatok tervezése már folyamatban van.

Felújítási szándékunkat kérjük, támogassák adományaikkal a következő számlaszámra:
Bükkaranyosi Rk. Egyházközösség
CIB bank 10700086-48176200-51100005

Elérhetőségek:
Általános elöljáró: PehmGilbert Antal TORG
3533 Miskolc,Kabar u. 10.
Tel.: 46/333-860
Plébános: Kővári Ferenc Dávid TORG
Tel.:+36-30/908-64-37
E-mail: david.torg@gmail.com
Sekrestyés,harangozó: Érsok Lászlóné
3554Bükkaranyos,PetőfiS. u. 99/a

Hivataliügyintézés:
Miskolc–Vasgyári Rk. Plébánia
3533 Miskolc,Kabar u.6-8.
Tel.:46/530-510;Fax:46/530-512
hétfő – szombat: 9-13 óra
A katolikus egyházközségünkről további Információk találhatók a Szent Ferenc Kistestvérei által beindított honlapon (2013. szeptemberétől):
http://www.szentferenckistestverei.hu

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

A bükkaranyosi Református Templom neve 1275 óta ismert. A XIV. század elején már állott a Szent Erzsébet tiszteletére szentelt templom. 1577-ben a részben köznemesi falunak református lelkésze volt.

Még 1696-ben is a régi középkori kőtemplomot használták, melynek sekrestyéjét 1744-ben bontották le, majd a három régi oltár fundamentumát is kiszedték a földből.

1766-ben javították a templomot. 1830-ben kőalapra állítottak haranglábat, mivel a régi templom ekkor már nem felelt meg a követelményeknek. 1832-62 között klasszicizáló stílusú új templomot építettek különleges ablakokkal. 1936-ban építették a déli homlokzat előtti 35 méter magas tornyot és lebontották a fa haranglábat.

A templom északi vége félköríves záródású, mennyezete sík, vakolt.

Három harangja van. 176 kg (75 cm), 106 kg (58 cm), és 25 kg (30 cm).

2010-ben pályázati úton ismét teljes felújítást végeztek a templomon, és a templomkert is átalakult, gyümölcsfákkal telepített.

Az Egyház jelenlegi lelkipásztora: Szombathy Dénes.

Egyházgondnok: Érsok István

Presbiterek: Érsok István, Székely Béla, Máté Béla, Benczkó Csaba, Muszte László, Benczkóné Diószegi

Zsuzsanna, Székely Béláné, Lénárt Elekné, Csécsi Istvánné, Bihari

Károlyné, Novella Istvánné, Üveges-Novella Inez

Pót presbiterek: Fábián Szilárdné Érsok Anita, Székely Eszter, Béres Miklós.

Harangozó: Székely Béláné

A Református Egyház Istentiszteleti rendje:

Minden vasárnap délelőtt 9.00 óra.

Gyermekistentisztelet: Minden vasárnap 9.00 óra.

Minden hónap első szerdáján Biblia órát tartunk 18.00 órától.

Minden év nyarán, július utolsó hetében szervezzük meg  a gyermek bibliai tábort.

Elérhetőségek: Lelkipásztor: Szombathy Dénes – 0630/638-2758

Egyházgondnok: Érsok István – 0630/729-3262

Harangozó: Székely Béláné – 0670/932-7330

Egyházunk számlaszáma: 54300132-10001789 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet.