LÁTNIVALÓINK

Pöltenberg Emlékmű

Az emlékmű Pöltenberg Ernő és csapata előtt tiszteleg, akik 1849. július 23-án az Aranyosi  Csárdai ütközetnél feltartották és visszafordították az orosz csapatokat.

Az eredeti emlékművet 1929-ben avatták fel, eredetijéből mára „csak” egy tábla és az obeliszk maradt fent. Az emlékművet 2000-ben felújították a korábbi táblák szövegét újrafaragták valamint kiegészítették Pöltenberg Ernő bronz domborművével amely Szikszay Antal alkotása.

Református templom

A bükkaranyosi Református Templom neve 1275 óta ismert. A XIV. század elején már állott a Szent Erzsébet tiszteletére szentelt templom. 1577-ben a részben köznemesi falunak református lelkésze volt.

Még 1696-ben is a régi középkori kőtemplomot használták, melynek sekrestyéjét 1744-ben bontották le, majd a három régi oltár fundamentumát is kiszedték a földből.

1766-ben javították a templomot. 1830-ben kőalapra állítottak haranglábat, mivel a régi templom ekkor már nem felelt meg a követelményeknek. 1832-62 között klasszicizáló stílusú új templomot építettek különleges ablakokkal. 1936-ban építették a déli homlokzat előtti 35 méter magas tornyot és lebontották a fa haranglábat.

A templom északi vége félköríves záródású, mennyezete sík, vakolt.

Három harangja van. 176 kg (75 cm), 106 kg (58 cm), és 25 kg (30 cm).

2010-ben pályázati úton ismét teljes felújítást végeztek a templomon, és a templomkert is átalakult, gyümölcsfákkal telepített.

Az Egyház jelenlegi lelkipásztora: Szombathy Dénes.

Római Katolikus templom

A bükkaranyosi római katolikus egyházközség 1902-től Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az egri főegyházmegyében a harsányi plébániához tartozó filia (fiókegyház).2008-tól a Miskolc-Vasgyári Szent Ferenc Kistestvérei szerzetesrend vette át a lelkipásztori ellátását. Jelenleg Kővári Ferenc Dávid testvér a plébános.

Árpádházi Szent László király tiszteletére felszentelt templomunk 2012-ben volt 110 éves. A belső felújítási munkálatok után, a külső felújítási munkálatok pályázati segítséggel már folyamatban vannak.

Faragott emlékművek

Trianoni emlékmű – az emlékmű közadakozásból készült. Az emlékművet Sándor Attila fafaragó készítette Székelyudvarhelyen, a talapzat Török Gyula helyi kőfaragó munkája. Az emlékművet 2012. június 4-én adta át Pelczné Gáll Ildikó Európa Parlamenti képviselő.

Császár Péter emlékmű – Bükkaranyosi jobbágy, az 1631-32-i parasztfelkelés vezére. Az emlékművet a kisgyőri fafaragó táborban készítették.

Ló szobor – a település lovas hagyományai előtt tiszteleg a szobor, melyet 2016. nyarán Mónus Béla készített, aki a szobor átadásának napján vehette át a Magyar Népművészet Mestere címet.

A Világháborúban elesettek emléktáblája

A polgármesteri hivatal falára elhelyezett két emléktábla a község I. és II. világháborús áldozataira emlékeztett.