Elérhetőségek:
3554 Bükkaranyos, Petőfi út 100. | Tel.: +36 46 476 352 | Fax: +36 46 576 265

Pályázat a Bükkaranyosi Idősek Klubja szociális gondozói munkakör betöltésére

0

Ongai Szociális Szolgáltató Központ  

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Ongai Szociális Szolgáltató Központ Bükkaranyos Idősek Klubja

szociális gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3554 Bükkaranyos, Petőfi S. utca 112.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bükkaranyos Idősek Klubjában az egészségügyi, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes ellátottak gondozása, koordinálása, az 1993. évi III. szociális tv. alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, az 1/2000.(I.7.) SzCsM. rendelet 3. számú melléklet 8.1 pontjában foglaltak alapján: – általános ápoló: – szociális gondozó és ápoló – szociális segítő – szociális asszisztens – szociális szakgondozó,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata.

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítvány igénylése folyamatban van.

•         Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyes adatait és elérhetőségét is.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hadházi Ferencné nyújt, a 06-46-464-277 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Ongai Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (3562 Onga, József A. utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/126/2016. , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.

•         Személyesen: Hadházi Ferencné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3562 Onga, József A. utca 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 29.