Mozgóurna iránti kérelem

A nyomtatvány letöltéséhez kérjük kattintson 

IDE

 

A mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt bükkaranyosi lakóhellyel rendelkező, illetve az átjelentkezett választópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be az alábbi módok egyikén:

  1. helyi választási irodához
  • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16:00 óráig,
  • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 11-én 16:00 óráig
  • október 11-én 16:00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 13.-án 12:00 óráig

2. az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12:00 óráig nyújthatja be.

A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját. Ha átjelentkezéssel szavazó választópolgár igényel mozgóurnát a kérelemnek tartalmaznia kell azt a címet, ahova a mozgóurna kiszállítását kéri. Mozgóurna iránti kérelem letölthető a www.valasztas.hu oldalról, valamint Bükkaranyos Község Önkormányzat honlapjáról, www.bukkaranyos.hu/onkormanyzati_valasztasok_2019   fül alatt, illetve személyesen beszerezhető a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal Bükkaranyosi Kirendeltségén a 3554. Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 100. szám alatt.