Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal Bükkaranyosi Kirendeltsége

3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor u. 100
Tel: 46/476-352,
Fax: 46/576-263
E-mail: info@bukkaranyos.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő - Csütörtök 8.00-16.00
P: 8:00-13:30
A Miskolci Járási Hivataltól minden hétfőn 8:00-12:00
Polgármester fogadónapja: minden szerdán
Lőrincz Sándorné Jegyző fogadónapja: minden kedden
Munkatársak:
Jegyző: Lőrincz Sándorné
Aljegyző: Veszprémi Szilvia Beáta

Orosz Andrásné: Munkaügyi előadó
Soltészné Vékony Szilvia: Pénzügyi előadó
BirinyinéTörök Krisztina: Adó és –Pénzügyi előadó

Oczella József: falugondnok
Barnóczki Gábor: mezőőr