Önkormányzat

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal Bükkaranyosi Kirendeltsége

3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor u. 100

Tel: 46/476-352,

Fax: 46/576-263

E-mail: info@bukkaranyos.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő - Csütörtök 8.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Polgármester fogadónapja: minden szerdán

Lőrincz Sándorné Jegyző fogadónapja: minden kedden 9:00-15:00

Munkatársak:

Jegyző: Lőrincz Sándorné

Aljegyző: Veszprémi Szilvia Beáta

Oczella József: Tanyagondnok

Orosz Andrásné: Munkaügyi előadó

Soltészné Vékony Szilvia: Pénzügyi előadó

Birinyiné Török Krisztina :Adó és -Pénzügyi előadó

Barnóczki Gábor: Mezőőr