Elérhetőségek:
3554 Bükkaranyos, Petőfi út 100. | Tel.: +36 46 476 352 | Fax: +36 46 576 265

Lakossági tájékoztató Bükkaranyos arculati kézikönyvéről

0

 

Település arculati kézikönyv és településképi rendelet

 

Az építésügyi rendszer és eljárások reformjai között, a Kormány korábban ígéretet tett arra, hogy új jogszabálycsomag fog megszületni a településkép védelmének biztosítására, mellyel az egyes települések hatással lehetnek az épített környezet alakítására a saját közigazgatási határaikon belül. Ennek első lépéseként tavaly júliusában elfogadták a 2016. évi LXXIV. törvényt a településkép védelméről.

A törvény célja az építési beruházások támogatása a hazai települések sajátos településképének védelme és alakítása mellett. Mindezt a társadalomnak, a település lakóinak széleskörű bevonásával.

A törvény adta lehetőség, illetve kötelezettség, hogy a településnek rendeltbe kell foglalnia a településkép védelmének elemeit, valamint a településképi követelmények alkalmazásának felelősségi viszonyait, mindemellett pedig készíteni kell egy, a település karakterét részletesen bemutató településképi arculati kézikönyvet.

Településképi követelmények között szerepelnek majd az épületeknél használni javallott ajánlások, a településképhez való illeszkedést biztosító anyaghasználatra, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakítására vonatkozólag.

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv készül.  Az arculati kézikönyv egy teljesen újszerű településrendezési eszköz, mely a települési törvény meghatározása értelmében a –települések természeti és épített környezet által meghatározott- településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásnak eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképéhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

Az arculati kézikönyv funkciója: A cél, hogy a hatékony együttműködés eredményeként szülessen egy olyan kézikönyv, amely bárki által hozzáférhető, és közérthető módon nyújtson segítséget ahhoz, hogy az építési tevékenység eredményeként egy olyan otthon, születhessen, amely tovább viszi a település építészeti hagyományait. Ehhez kérjük, hogy működjenek közre partnerként.

Kíváncsiak vagyunk az Önök véleményére, hogy önök szerint a településen melyek azok az értékek, épületvonások, amelyeket szívesen látnának viszont a jövő építményein. Véleményüket személyesen 2017. december 12- én tartandó falugyűlésen, illetve a falugyűlést követően 8 napon belül, papír alapon, Bükkaranyos Község Önkormányzatának (3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 100.) címezve vagy elektronikus (email cím: info@bukkaranyos.hu) úton tehetik meg. A partnerségi egyeztetés részletes szabályait, a Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (IX.19.) rendelete tartalmazza.

 

                                                                                 Nagy Lajos sk.

                                                                                     polgármester

 

További információk az alábbi linken:

http://bukkaranyos.hu/telepuleskepi-arculati-kezikonyv-telepuleskepi-rendelet/